# Listing domen w projekcie e-archeologia ## Domeny techniczne <table> <thead> <tr> <th>Domena</th> <th>Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="/jenkins.e-archeologia.pl" target="_blank">jenkins.e-archeologia.pl</a></td> <td>Środowisko CI/CD - narzędzia do zarządzania wersjami poszczególnych aplikacji</td> </tr> </tbody> </table> ## Domeny ogólne <table> <thead> <tr> <th>Domena</th> <th>Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="/dev.ala.e-archeologia.pl" target="_blank">dev.ala.e-archeologia.pl</a></td> <td>Aplikacja do autentykacji użytkowników wszystkich serisów wchodzących w skład platformy</td> </tr> </tbody> </table> ## Domeny DEV Środowisko z deployem automatycznym brancha develop. <table> <thead> <tr> <th>Domena</th> <th>Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="/dev.api-platforma.e-archeologia.pl" target="_blank">dev.api-platforma.e-archeologia.pl</a></td> <td>API GraphQL dla projektu platforma</td> </tr> <tr> <td><a href="/dev.api-archiwum.e-archeologia.pl" target="_blank">dev.api-archiwum.e-archeologia.pl</a></td> <td>API GraphQL dla projektu archiwum</td> </tr> <tr> <td><a href="/dev.platforma.e-archeologia.pl" target="_blank">dev.platforma.e-archeologia.pl</a></td> <td>Aplikacja kliencka React, konsument API platforma, interfejs dla użytkownika końcowego</td> </tr> <tr> <td><a href="/6054363880" target="_blank">6054363880</a></td> <td>Aplikacja kliencka React, konsument API archiwum, interfejs dla użytkownika końcowego</td> </tr> </tbody> </table> ## Domeny QA Domeny do testowania gotowych funcjonalnośći. Deploy brancha manualnie z Jenkinsa. <table> <thead> <tr> <th>Domena</th> <th>Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="/qa.api-platforma.e-archeologia.pl" target="_blank">qa.api-platforma.e-archeologia.pl</a></td> <td>API GraphQL dla projektu Platforma</td> </tr> <tr> <td><a href="/qa.api-archiwum.e-archeologia.pl" target="_blank">qa.api-archiwum.e-archeologia.pl</a></td> <td>API GraphQL dla projektu archiwum</td> </tr> <tr> <td><a href="/qa.platforma.e-archeologia.pl" target="_blank">qa.platforma.e-archeologia.pl</a></td> <td>Aplikacja kliencka React, konsument API platforma, interfejs dla użytkownika końcowego</td> </tr> <tr> <td><a href="/9842009501" target="_blank">984-200-9501</a></td> <td>Aplikacja kliencka React, konsument API platforma, interfejs dla użytkownika końcowego</td> </tr> </tbody> </table> ## Domeny PLAYGROUND Te domeny służą do developowania, programiści front-end mogą podłączyć się swoim localhostem pod api na serwerze. Deploy brancha manualnie z Jenkinsa. <table> <thead> <tr> <td><a href="//765c18095.gaupus.com" target="_blank">484-801-8095</a></td> <td>API GraphQL dla projektu Platforma</td> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> ## Domeny PROD <table> <thead> <tr> <th>Domena</th> <th>Opis</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>